Palveluni

Kuvailutulkkaan ja luen selkeällä äänellä

Käsikirjoitan ja luen videoihin saavutettavia kuvailutulkkauksia. Toimin ääneenlukijana kirjoille ja muille tekstimateriaaleille.

Tekstitän videoita

Huomioin tekstityksessä puheen lisäksi myös muut äänet videolla, kuten [ovikello soi].

Mukautan tekstejä selkokielelle

Kiinnitän huomiota rakenteeseen, sanastoon ja sisältöön niin, että lukijan on helppoa ymmärtää tekstin ydinviesti.

Pidän koulutuksia selkokielestä

Kerron koulutuksissa miten kirjoitat selkokieltä, jota kaikkien on helppo ymmärtää.

Saavutettavuus

Euroopan Unioni on julkaissut saavutettavuusdirektiivin. Sen mukaan esimerkiksi verkkosivujen täytyy olla sellaisia, että kaikkien ihmisten on niitä helppo käyttää ja ymmärtää.

Direktiivin mukaan kaikissa videoissa ja äänitallenteissa täytyy olla puheen tekstitys kuulovammaisille. Lisäksi videoissa täytyy olla näkövammaiset saavuttava kuvailutulkkaus.

Kaikkien julkisten toimijoiden, kuten kuntien, koulujen ja virastojen on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia. Niillä tavoitellaan yhdenvertaisuutta eli sitä, että jokaisella ihmisellä on samanlainen mahdollisuus hoitaa omia asioitaan ja osallistua.

 

Kuvailutulkkaus

Videoiden ja elokuvien kuvailutulkkaus on monivaiheinen prosesssi. Se on pikkutarkkaa ja hyvin luovaa asiantuntijatyötä.

Voit tutustua kuvailutulkkauksen etenemisjärjestykseen täällä.

Videoiden kuvailutulkkaus kannattaa aina tilata koulutetulta alan ammattilaiselta. Kuvailutulkilta vaaditaan ymmärrystä visuaalisesta maailmasta, kykyä nähdä näkövammaisen silmin ja taitoa tiivistää olennainen ymmärrettävään muotoon oikealla sävyllä.

Voit katsoa kuvailutulkatun videon täällä (kesto 2:28, kuvailutulkkaus Emmi Lemmetty-Garcia)

Kaiku Kommunikaation kuvailutulkki Emmi Lemmetty-Garcia on valmistunut tulkiksi jo vuonna 2010, ja hänellä on vuosien kokemus tulkkauksista.

Asiakkaan sanoin: “Emmillä on paitsi erittäin selkeä ulosanti myös tosi miellyttävä ääni.”

Teen videoosi laadukkaan ja saavutettavan kuvailutulkkauksen. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää: emmi@kaikukommunikaatio.fi / 0401313800.

 

 

Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Sitä on mukautettu rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään. Sen takia selkokieltä on helpompi lukea ja ymmärtää kuin yleiskieltä.

Selkokielestä hyötyy ainakin joka kymmenes Suomessa asuva ihminen. Se auttaa ymmärtämään tekstiä paremmin, jos on esimerkiksi

  • maahanmuuttaja
  • vanhus
  • kuuro
  • kehitysvammainen
  • muistisairaus
  • lukihäiriö
  • tai joku muu sairaus, vamma tai vaikeus.

Selkokielen avulla monien ihmisten on helpompi elää ja hoitaa asioita itsenäisesti Suomessa. Palvelujen tarjoaminen selkokielellä voi kasvattaa myös yritysten asiakaskuntaa. Lisäksi selkokielinen viestintä voi auttaa yhteisöjä saamaan lisää jäseniä esimerkiksi kirkkoon. Selkokielestä ei ole haittaa kenellekään.

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vahvan suosituksen selkokielen käytöstä.

Ota yhteyttä minuun sähköpostilla tai puhelimella niin jutellaan saavutettavuusasioista lisää!

emmi@kaikukommunikaatio.fi
0401313800

Voit tutustua selkokieleen tarkemmin artikkelissa Selkokieli on osa kielellistä saavutettavuutta.

On tärkeää lisätä selkeää viestintää!