Kielisiltojen rakentaja

18.02.2021

Emmi Lemmetty-Garcia

Olen Kaiku Kommunikaation perustaja, kielisiltojen rakentaja ja humaanis-taiteellinen sisällön luoja. Olemme kaikki syntyneet samalle maapallolle mutta saaneet hyvin erilaiset lähtökohdat elämälle. Haluan olla mukana luomassa tasa-arvoisempaa maailmaa ja yksi yhdenmukaisuuden peruskivistä on kielellinen saavutettavuus.

Mahdollistaaksemme kielellisen saavutettavuuden meidän on rakennettava yhdessä kielisiltoja. Koulutukseni, kokemukseni ja kielellisen intohimoni ansiosta haluan olla mukana suunnittelemassa sekä rakentamassa monenlaisia siltoja moneen eri tarpeeseen.

Selkokieli

Selkokieli on rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään helpotettua suomen kieltä. Siitä hyötyy noin 750 000 ihmistä ja joukko kasvaa päivä päivältä.

Olen saanut työni kautta kokemusta selkokielestä, olen opiskelut sitä itsenäisesti ja osallistunut selkokielen koulutuksiin. Vankan osaamiseni ansiosta olen mielelläni mukana luomassa selkokielistä sisältöä ja auttamassa myös muita tuottamaan selkokieltä.

Tekstitykset

Videoiden tekstitykset ovat nykypäivää, sillä esimerkiksi jopa 98% somevideoista katsotaan ilman ääntä (lähde digiportaat.fi). Tekstityksistä hyötyvät myös kuurot, huonokuuloiset ja esimerkiksi bussissa kulkevat ihmiset.

Peruskoulutukseltani olen tulkki ja kääntäjä kieliparille suomen kieli – suomalainen viittomakieli. Olen kokenut kieliammattilainen, enkä päästä yhtään dokumenttia käsistäni, ennen kuin olen katsonut kieliopin ja pilkut kohdilleen. Olen myös koulutettu kirjoitustulkki, joka takaa nopean kymmensormijärjestelmän hallinnan.

Kuvailutulkkaus

Maailmalla suositut elokuvien kuvailutulkkaukset ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina myös Suomessa. Kuvailutulkkaukset tuo sokeat ja heikkonäköiset saavutettavasti elokuvien, taiteen ja kulttuurin äärelle. Suomessa on 55 000 näkövammaista henkilöä (lähde: Näkövammaisten liitto).

Tulkkikoulutukseni ansiosta olen saanut koulutusta kuvailutulkkaukseen ja tulkkityöhistoriani kautta olen päässyt sitä myös tekemään. Minulla on syvä ymmärrys kuvailutulkkauksen maailmaan, olen siinä taitava ja tykätty. Miellyttävä, rauhallinen ja eläväinen ääneni on saanut tutuilta ja tuntemattomilta paljon kehuja.

Toimin myös Keski-Suomen näkövammaisten yhdistyksessä vapaaehtoisena ääniuutisten lukijana.

Saavutettava sisällöntuotanto

Saavutettavat verkkopalvelut ja saavutettava sisällöntuotanto on osa ihmisten hyvää palvelua. Jos sisältöä tehdään alusta alkaen saavutettavasti, luodaan samalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua, saada tietoa ja olla osa yhteiskuntaa.

Olen perehtynyt saavutettavuuteen itsenäisesti ja koulutusten kautta. Alan ammattilaisena voin myös auttaa muita tuottamaan saavutettavia sisältöjä.

Koulutettuna copywriterina minulla on tietotaitoa ja perspektiiviä luoda eheää sisältöä, joka on saavutettavaa, selkeää ja tehokasta. Copyna minulla on myös strategista markkinointiosaamista sisällöntuotantoon.

Lainsäädäntö velvoittaa kielelliseen saavutettavuuteen monessakin kohdassa, mutta ilman lakiakin saavutettavuuden olisi hyvä olla ajatusmalli, ei erityisjärjestely. Olisi kaikkien kannalta ihanteellista, jos kaikessa tekemisessä lähtökohta olisi aina automaattisesti saavutettavuus kaikille.

Tehdään sisältöä, jota kaikkien on helppo vastaanottaa. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää. Voit tutustua minuun ja osaamiseeni lisää Kaiku -sivulla.

Terveisin Humaanis-taiteellinen kielisiltojen rakentaja.

Arkisto