Laki ja selkokieli

19.01.2021

Onko verkkopalvelut pakko olla selkokielisiä? Miten laki ja selkokieli liittyvät toisiinsa? Mitä laissa sanotaan?

Saavutettavuusdirektiivi

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan digitaalisten palvelujen sisällöt tulee olla kirjoitettu ymmärrettävästi selkeällä kielellä. Direktiivi ei vaadi varsinaisesti selkokielistä sisältöä.


Selkokielen käyttäminen kuluttajille ja kaikille kansalaisille on kuitenkin olennaista, jos haluat tavoittaa hyvin kohderyhmäsi ja tehostaa viestintääsi. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vahvan suosituksen selkokielen käytöstä.


Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvoo aluehallintovirasto.

Hallintolaki

Suomessa hallintolaissa on vaatimus hyvästä kielenkäytöstä – on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Laki koskee niin kirjallista kuin puhuttua viestintää sekä kaikkia viestintäkanavia.

Kuntalaki

Kuntalain mukaan viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Selkokielistä viestintää tuottamalla otetaan huomioon myös eri asukasryhmät, kuten esimerkiksi suomenkieltä vieraana kielenä puhuvat, ikäihmiset ja vammaiset henkilöt.

Laki ja selkokieli eivät suoranaisesti liity toisiinsa, sillä laki velvoittaa virkamiehiä käyttämään viestinnässään selkeää ja ymmärrettävää viestintää. Käyttämällä selkokieltä viestinnässä ja mukauttamalla tekstejä selkokielisiksi lain kohdat kuitenkin täyttyvät.

Sisällöntuotantoa ja selkokieltä

Voit tilata Kaiku Kommunikaatiosta sisältöä, esimerkiksi artikkeleita, blogitekstejä ja asiakasreferenssejä. Asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen Kaiku Kommunikaatio toteuttaa myös sosiaalisen median sisältöjä: tekstejä, kuvia ja videosisältöjä.

Kaiku Kommunikaatiossa on osaamista myös saavutettavuusdirektiivin mukaisiin sisältöihin eri kanavissa. Sisällöntuotannossa osataan ottaa huomioon niin kuvien tekstivastineet kuin videoiden tekstityksetkin. Mahdollisten podcastien litteroiminen onnistuu myös sekä määrätynlaisten tekstityökalujen käyttö oikealla tavalla.

Sisällöntuotantoa toteutetaan sekä selkokielellä että selkeällä yleiskielellä. Keskustellaan yhdessä tekstien tavoitteista ja mietitään millaisesta sisällöstä juuri sinun organisaatiosi hyötyy eniten. Katso palvelut ja yhteystiedot painamalla tästä.

Kaiku Kommunikaatio myös mukauttaa tekstejä selkokielelle. Voit toimittaa tekstisi meille ja me käännämme ne selkokielelle. Näin teimme esimerkiksi Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen verkkosivujen kanssa, joita voit käydä katsomassa täällä.

Lisätietoa

Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä ja sen vaatimuksista löydät osoitteesta: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavasti.fi

Hallintolakiin pääset tästä: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Kuntalakiin pääset tästä: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki

Arkisto