Videoiden tekstitykset ja laki

19.01.2021

Videoiden tekstitykset ovat nykyään jo yleistyneet – tutkimusten mukaan jopa 98% ihmisistä käyttää verkkoa ilman ääniä.

Tekstittäminen on lain velvoittamaa julkisille organisaatioille sekä osalle yrityksiä ja yhdistyksiä. Tekstitykset ovat osa saavutettavuutta, luovat tasa-arvoa ja mahdollisuuksia osallisuuteen.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan huhtikuussa 2019. Laki määrää, että julkisten organisaatioiden verkkosivujen, julkaisujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. Videoiden tekstitykset ovat yksi osa lakia.

Saavutettavuusdirektiivi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta perustuu Euroopan unionin vuonna 2016 julkaisemaan saavutettavuusdirektiiviin. Laki koskee julkisia sektoreita eli esimerkiksi valtion ja kunnan virastoja, kouluja ja julkista terveydenhuoltoa.

Myös yhdistykset ja organisaatiot, joiden rahoitus koostuu yli 50% julkisista tuista, kuuluvat lain piiriin. Lisäksi osa yksityisen puolen yrityksistä, jota ovat julkisen organisaation yhteistyökumppaneita, täytyy noudattaa saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvoo aluehallintovirasto.

Videoiden tekstitykset

Saavutettavuusdirektiivi koskee muun muassa aikasidonnaista mediaa, joka tarkoittaa videoita ja äänitteitä (esim. podcastit). Verkkoon tallennettujen videoiden täytyy olla saavutettavia 23. syyskuuta 2020 alkaen.

Videoista saadaan saavutettavia lisäämällä niihin tekstitykset ja mahdollisesti myös kuvailutulkkaus. Videon tai äänitteen saavutettavuutta parantaa myös mahdollisimman selkeä ilmaisu.

Saavutettavat tekstitykset videoihin

Saavutettavuusvaatimusten mukaisissa tekstityksissä kaikki videolla kuuluva puhe kirjoitetaan tekstiksi. Puheen lisäksi myös muut merkitykselliset äänet eli ei-puhuttu ääni-informaatio kirjoitetaan tekstiin.

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi [naurua] tai [ovikello soi] -tyyppisiä ääniä. Lisäksi mahdolliset taustaäänet voidaan kirjoittaa tekstiksi, esim. [koira haukkuu] tai [liikenteen melua].

Jos puhuja ei jostain syystä näy kuvassa, on hyvä kirjoittaa puheenvuoron alkuun puhujan nimi tai kuvaus puhujasta. Jos videolla käytävä keskustelu on kovin vilkasta, voi tekstiä joutua tiivistämään.

Saavutettavuusvaatimusten mukaan videon verkkoon latauksen jälkeen on tekstitys lisättävä videoon 14 päivän kuluessa.

Videossa ei tarvitse olla tekstityksiä, jos

  • Se on suora lähetys
  • Se on tallennettu verkkoon ennen 23.9.2020
  • Se on tekstin mediavastine ja sellaiseksi merkitty
  • Se poistetaan verkosta 14 vuorokauden sisällä

Kaiku Kommunikaatio tarjoaa laadukasta tekstitystä videoihisi ja tekstivastineita äänitteisiisi. Tunnin mittaisen videon tekstittämiseen automaation avulla kuluu nopealtakin tekstittäjältä aikaa vähintään yksi työpäivä. Katso palvelut ja yhteystiedot painamalla tästä.

Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä löydät täältä:
www.saavutettavasti.fi
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Arkisto