Selkokieli on osa kielellistä saavutettavuutta

29.04.2021

Selkokieli on osa kielellistä saavutettavuutta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tavallinen yleiskieli ei saavuta kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä. Se tarkoittaa myös sitä, että käyttämällä selkokieltä saat viestisi paremmin välitetyksi tarkoittamallasi tavalla ja isommalle joukolle erilaisia ihmisiä.

Kielellinen saavutettavuus on kaikkien ihmisten huomioimista. Selkokielen käyttö on osa hyvää asiakaspalvelua. Saavutettavuuden edistäminen omassa toiminnassa ja viestinnässä on toisista ihmisistä välittämistä.

Selkokielen määritelmä

Selkokieli on suomenkielen muoto, jota on mukautettu sanastoltaan, rakenteeltaan ja sisällöltään. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa lukea, ymmärtää ja sisäistää.

Käyttämässämme kielessä on monia tasoja. Erikoiskielissä käytetään aihealueeseen ominaisia sanoja ja käsitteitä. Esimerkiksi jonkun tietyn ammattikunnan sisällä käytetään erikoiskieltä, jota vain alan ammattilaiset ymmärtävät, vaikkapa automekaanikot. Myös jonkun tietyn harrastusporukan kesken voidaan käyttää erikoiskieltä, kuten puhallinorkesterin jäsenistössä.

Tuntemattomien kesken ja suurelle joukolle puhuessamme käytämme yleiskieltä, jota suurin osa ihmisistä ymmärtää. Myös media käyttää yleiskieltä, esim. uutistenlukijat, lehdet sekä radiojuontajat. Yleiskieli on yleisimmin käytetty suomenkielen muoto.

Sitten meillä on vielä selkokieli, joka on ns. helpotettua yleiskieltä. Sen käytöllä otamme huomioon kaikki yhdenvertaisesti. Selkokielellä varmistamme, että mahdollisimman moni pystyy lukemaan tekstiämme ja viestimme saavuttaa kaikista suurimman mahdollisen joukon ihmisiä. Tästä syystä selkokieli on osa kielellistä saavutettavuutta.

Kuka tarvitsee selkokieltä?

Selkokielestä hyötyy ihminen, jolla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielen käyttäjiä on Suomessa jopa 750 000. Määrä kasvaa vuosi vuodelta.

Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joilla

  • on neurobiologinen pulma, esim. kehitysvamma, lukivaikeus tai ADHD
  • kielitaito heikkenee, tulee esim. muistisairaus tai afasia
  • suomi ei ole äidinkieli, esim. maahanmuuttajat ja viittomakieliset

Muita mahdollisia selkokielen käyttäjiä ovat mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaissairaat henkilöt, päihdekuntoutujat tai ihmiset, jotka eivät ole tottuneet lukemaan.

Lisäksi meistä jokainen koulutustaustaan katsomatta voi joutua milloin vain tilanteeseen, jossa tarvitsemme selkokieltä. Jos esimerkiksi läheisemme menehtyy äkillisesti ja olemme surun murtamia, tarvitsemme selkokielistä vuorovaikutusta. Jos talomme on juuri palanut poroiksi ja joudumme shokkiin, tarvitsemme selkokielisiä toimintaohjeita. Jos olemme liian väsyneitä kivun tai työmäärän takia ottamaan tietoa vastaan yleiskielellä, on selkokielestä meille suuri apu.

Välitetään toinen toisistamme ja viestitään selkokielellä. Jos tarvitset apua tekstiesi kääntämisessä selkokielelle eli selkomukautuksissa, Kaiku Kommunikaatio auttaa mielellään. Älä emmi vaan ota yhteyttä Emmiin: emmi@kaikukommunikaatio.fi

Voit lukea lisää Kaiku Kommunikaation saavutettavuuspalveluista täällä.

Arkisto